הדרכה לחקלאים

לקוח יקר, להלן מס' נקודות שיוכלו לסייע לך בתהליך הנטיעה:

יש להקפיד שהנטיעה לא תהיה עמוקה מידי, כלומר שגוש האדמה יבלוט כ 2 ס"מ מעל פני הקרקע. 

יש להקפיד בימים הראשונים לאחר הנטיעה שהטפטפת לא תהיה מרוחקת יותר מ 10 ס"מ מהשתיל.

בשלושת השבועות הראשונים יש לבדוק ולעקוב פיזית במקום הנטיעה אחר קליטת השתילים.

יש לאבחן המצאות נמלים לפני ואחרי הנטיעה , במידה וזוהו נמלים יש לטפל מיידית בחומר דיזיקטולאו דורסבן בבור הנטיעה.

לאחר הנטיעה יש להשקות 24 שעות ברציפות (כ- 50 ליטר לשתיל לערך) לאחר מכן יש להפסיק ליומיים
שלושה בהתאם לסוג הקרקע ולעבור למשטר השקיה בהתאם להוראות המדריך.

 

נא ללוות את העובדים הנוטעים בכל תהליך הנטיעה ולהשגיח על ההוראות.

באזורים בהם קיימת סכנת מכרסמים (ארנבות עכברים צבאים ) יש להגן על גזע השתיל ברשת או בכיסוי
עטיפה בנייר אלומיניום או גידור כל השטח בהתאם.

ne_3.jpg